DISKU E-PROTECT - Dyqane CaliVita International

Go to content

DISKU E-PROTECT

DISKU E-PROTECT
DISKU E-PROTECT

Për një mbrojtje maksimale diskun E-Protect mbajeni në kutinë origjinale dhe vendoseni me pamje kah ju në pozitë vertikale mbi tavolinën tuaj, në dhomën tuaj të ditës apo fjetjes apo nëçdo vend tjetër ku ju rrethoheni nga pajisjet elektronike. Përdorni së paku një disk nëçdo vend ku ju rrethoheni nga fusha elektromagnetike!

Familje e produkteve kundër elektrosmogut
Gjitha pajisjet elektronike dhe pikat transmetuese emetojnë valë elektromagnetike. Gjatë viteve të fundit rritja e ndjeshme e përdorimit të pajisjeve mobile elektronike dhe teknologjisë pa tela bën që një njeri i rëndomtë t’i nënshtrohet një rrezatimi elektromagnetik konstant e gjithnjë në rritje. Ky rrezatim mund të jetë i padukshëm, por potencialisht është i pafavorshëm ndaj shëndetit dhe mirëqenies optimale. Familja e produkteve E-Protect nga CaliVita® Electronics ka për qëllim ofrimin e ndihmës për t’u mbrojtur kundër efekteve të dëmshme të rrezatimit elektromagnetik (fusha elektromagnetike).

A E DINI SE?
A e keni ditur se fëmijët kanë më tepër ujë në trupin e tyre dhe fusha elektromagnetike mund të depërtojë më thellë në trurin e tyre? Është mirë që mos të mbahet telefoni i ndezur direkt mbi kokën e fëmijës.
Back to content