E-PROTECT ETIKETA NGJITËSE - Dyqane CaliVita International

Go to content

E-PROTECT ETIKETA NGJITËSE

E-PROTECT ETIKETA NGJITËSE
E-PROTECT STICKER (4 pcs)
E-PROTECT STICKER (4 pcs)
ETIKETA NGJITËSE E-PROTECT
Etiketa ngjitëse E-Protect duhet patjetër të ngjitet direkt mbi pajisjen elektronike, si p.sh. prapa telefonit, nëlaptop, monitor, furrë mikrovalë, panelin e aparaturës së automjetit, etj. Sigurohuni që ta aplikoni një etiketë ngjitëse në secilën pajisje që e përdorni!

E-Protect

Familje e produkteve kundër elektrosmogut
Gjitha pajisjet elektronike dhe pikat transmetuese emetojnë valë elektromagnetike. Gjatë viteve të fundit rritja e ndjeshme e përdorimit të pajisjeve mobile elektronike dhe teknologjisë pa tela bën që një njeri i rëndomtë t’i nënshtrohet një rrezatimi elektromagnetik konstant e gjithnjë në rritje. Ky rrezatim mund të jetë i padukshëm, por potencialisht është i pafavorshëm ndaj shëndetit dhe mirëqenies optimale. Familja e produkteve E-Protect nga CaliVita® Electronics ka për qëllim ofrimin e ndihmës për t’u mbrojtur kundër efekteve të dëmshme të rrezatimit elektromagnetik (fusha elektromagnetike).

A E DINI SE?
A e keni ditur se fëmijët kanë më tepër ujë në trupin e tyre dhe fusha elektromagnetike mund të depërtojë më thellë në trurin e tyre? Është mirë që mos të mbahet telefoni i ndezur direkt mbi kokën e fëmijës.
Back to content