E-PROTECT KARTELA - Dyqane CaliVita International

Go to content

E-PROTECT KARTELA

E-PROTECT KARTELA
KARTELA E-PROTECT

Kartela E-Protect funksionon më së miri kur të mbahet pranë trupit. Vendoseni në xhepin tuaj, çantë apo kuletë. Secilin anëtar të familjes suaj pajiseni me nga një kartelë, në veçanti fëmijët tuaj.

E-ProtectFamilje e produkteve kundër elektrosmogut
Gjitha pajisjet elektronike dhe pikat transmetuese emetojnë valë elektromagnetike. Gjatë viteve të fundit rritja e ndjeshme e përdorimit të pajisjeve mobile elektronike dhe teknologjisë pa tela bën që një njeri i rëndomtë t’i nënshtrohet një rrezatimi elektromagnetik konstant e gjithnjë në rritje. Ky rrezatim mund të jetë i padukshëm, por potencialisht është i pafavorshëm ndaj shëndetit dhe mirëqenies optimale. Familja e produkteve E-Protect nga CaliVita® Electronics ka për qëllim ofrimin e ndihmës për t’u mbrojtur kundër efekteve të dëmshme të rrezatimit elektromagnetik (fusha elektromagnetike).

A E DINI SE?
A e keni ditur se fëmijët kanë më tepër ujë në trupin e tyre dhe fusha elektromagnetike mund të depërtojë më thellë në trurin e tyre? Është mirë që mos të mbahet telefoni i ndezur direkt mbi kokën e fëmijës.
Back to content